หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
( Defensive Driving - Full Course )
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1/ 2565
( Module 1/2 )

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 27 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( Breeder Office - Korat )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.1 st. Day.


ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ ทคนิคการบังคับควบคุมพวงมาลัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สาธิตเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถสาธิตเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
( Bus & Coach )
พนักงานขับรถมืออาชีพ

รุ่นที่ 2 / 2565
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 65 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ( บางเสาธง - สมุทรปราการ )

สังกัด

Pandora Production Co., Ltd.
Pandora Production Co., Ltd.

หน่วยงาน

บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัดบริษัท เพาเวอร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (1999) จำกัด บริษัท ภัทรมงคล จำกัดหจก.เมตตาทัวร์
สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต, เพาเวอร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส, ภัทรมงคล,เมตตาทัวร์ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ผู้แทนหน่วยงานกล่าวทักทายพร้อมเปิดการฝึกอบรม
แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เลือกผู้แทนกลุ่มจากความรู้ความสามารถ
ระดมสมองเพื่อค้นหากิจวัตรของมืออาชีพในแต่ละวัน นำเสนอผลงานที่ได้จากการระดมสมอง
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานขับรถมืออาชีพ สถานการณ์จำลอง เมื่อลูกค้าติดค้างอยู่ในรถโดยสาร
ค้นหาวิธีการสื่อสารภายใต้ข้อจำกัด เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร และการตีความของผู้รับสาร
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถตามกระบวนการ ร่วมสร้างมาตรฐานการสื่อสาร และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
จำลองสถานการณ์เมื่อต้องสื่อสารกับผู้โดยสาร ร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้คนละมือ
หนักบ้าง เบาบ้าง ร่วมกันสุดท้ายก็สำเร็จให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด
ให้รางวัลกับทีมชนะเลิส ทีมสีส้มร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Defensive Driving Skills
( Heavy truck and Tractor Trailer )
พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุกและหัวลากอย่างปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 16 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Nippon Express Logistics (Thailand) Company Limited
( ศูนย์กระจายสินค้าแหลมฉบัง - LLC )

alt
Nippon Expressลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการขับ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ประเมินความเสี่ยงที่ผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติ
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ฝึกและประเมินทักษะการนำรถเทียบจอด
ฝึกและประเมินทักษะการนำรถเทียบจอด ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำ
ให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมตอบคำถาม มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Riding Training Course
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 5 / 2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 55 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Sime Darby Motors ( Chareonnakorn - Bangkok )

altaltaltalt

Sime Darby Mazda (Thailand) Co., Ltd.
Sime Darby Vantage (Thailand) Ltd.
Performance Motors (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม
กระตุ้นการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ จุดเสี่ยงอันตรายรอบตัวรถเพื่อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การทิ้งระยะห่างและการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ความปลอดภัย และการใช้งานอย่างถูกวิธี
ให้รางวัลกับผู้ที่ร่วมตอบคำถามร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
พนักงานขับรถมืออาชีพ

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 7 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
DTGO Corporation Limited
( FTL Forum : FutureTales LAB ชั้น 8 อาคาร True Digital Park )

alt
DTGO Corporation Limitedทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
มารยาท และการให้บริการที่ผ่านกระบวนการคิดด้วยหัวใจ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 3 of 207

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้303
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2394
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8215
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11432
mod_vvisit_counterเดือนนี้38965
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67101
mod_vvisit_counterรวม2294982

We have: 17 guests online
Your IP: 3.236.138.35
 , 
Today: Jan 28, 2023

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2