หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2565
วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Komatsu Industries (Thailand) Co., Ltd.
( สำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.23 สมุทรปราการ )

alt
Komatsuลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้บริหารกล่าวทักทายพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม กฎหมายจราจร และกฎหมายว่าด้วยความเร็วฉบับปรับปรุง
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT เทคนิคการบังคับควบคุมพวงมาลัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถตามกระบวนการ KYT ฝึกและประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้สูงสุด
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างใฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Emergency Response )
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 2 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
KUSA Home ( ศูนย์ฝึกอบรม - คูซ่าโฮม )

altทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยง โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กรณีศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดคาอยู่ในรถ
ภาวะช๊อค และเทคนิคการสังเกตอาการ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่พื้นถนน
เทคนิคการกู้ฟื้นคืนชีพเวชภัณฑ์ และการตรวจสอบวันหมดออายุ
เทคนิคการห้ามเลือด และจัดการวัสดุปักคาเทคนิคการให้ความช่วยเหลือกรณีกระดูกแขนแตกหัก
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Defensive Driving - Refresh Course )
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 3 / 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องสุรนารี, PP2 และ ลานจอดรถบัสรับส่ง บริเวณ ป้อม รปภ. 3

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุครูฝึกประจำรถสรุปผลการประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Defensive Driving - Refresh Course )
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 5 / 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 22 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Main Conference Room อาคาร PP1 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สระบุรี)

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม กฎหมายว่าด้วยความเร็วฉบับปรับปรุง
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT เทคนิคการสังเกตคาดการณ์และการรับมือกับความเสี่ยง
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในในขณะขับรถฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะฝึกและประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินรายบุคคลให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม		ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Emergency Response
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่าน

บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ( สาขากิ่งแก้ว )

alt
Somsak Transportทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
กฎหมายและหลักปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม แบ่งกลุ่มระดมสมอง เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น การกู้ฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถ เทคนิคการห้ามเลือดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการดามแขนเบื้องต้น เทคนิคการดามขา และการป้องกันอาการช๊อค
การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
เทคนิคการยกผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 199

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้294
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1928
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2222
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9708
mod_vvisit_counterเดือนนี้39013
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38618
mod_vvisit_counterรวม2186136

We have: 14 guests, 1 bots online
Your IP: 44.192.38.248
 , 
Today: Nov 28, 2022

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2