หลักสูตร
Improve Defensive Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย
( รถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสารเคมี )

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Captain Logistics (Thailand) Co., ltd.
( ลาดจอด ศรีราชา - ชลบุรี )

Captain Logistics (Thailand) Co., ltd.  Regent Corporation Co., Ltd.
Captain Logistics,  Regent Corporation

ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมอย่างปลอดภัย เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการKYT
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึกและทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์
การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของรถขนส่งน้ำมันก่อนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT
ฝึกและประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนการจราจรจริง ครูฝึกประจำรถสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนRegent Corporation Co., Ltd., Captain Logistics (Thailand) Co., ltd.


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
การขับขี่อย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. )
National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
( ห้องประชุม 5021 อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. )

National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
กสทช.ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้บริหารหน่วยงานกล่าวต้อนรับ พร้อมปิดการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ และการรับมือกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
การคิดและการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินการตรวจสอบและเตรียมควาพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. )


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Defensive Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 3 ท่าน
สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
KUSA Home ( ศูนย์ฝึกอบรม - คูซ่าโฮม )

altลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการKYT เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบและเตรียมควาพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทางการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสารก่อนการเดินทางฝึกและทดสอบเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง
สรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยอาจารย์อภิรัติ คำสยาพรมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Emergency Response Driving )
การขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 19 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Imerys Ceramics(Thailand) Ltd.
( Ayutthaya Branch )

altalt
Imerys Ceramics (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการกู้ฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบและเตรียมควาพร้อมของยานพาหนะ
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวันมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนSafety Driving Training : Imerys Ceramics(Thailand) Ltd. ( Ayutthaya Branch )


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Defensive Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย
( รถบรรทุกสารเคมี และวัตถุอันตราย )

Module 2 / 2566
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 25 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Waste Management Siam Co., Ltd.
Bangpoo Environment Complex
( โครงการเตาเผาขยะ บางปู )

Waste Management Siam Co., Ltd.
WMS Bangpoo

ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติ ตรวจสอบเอกสารประจำตัวผู้ควบคุมรถก่อนเริ่มต้นภาคปฏิบัติ
การตรวจสอบและเตรียมควาพร้อมของยานพาหนะ การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยกระบวนการ KYT
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริง ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยอาจารย์อภิรัติ คำสยาพรม ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยกล่าวขอบคุณ พร้อมปิดการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 219

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1230
mod_vvisit_counterเมื่อวาน133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3863
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7464
mod_vvisit_counterเดือนนี้28588
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30634
mod_vvisit_counterรวม2595365

We have: 3 guests online
Your IP: 3.235.188.113
 , 
Today: Sep 28, 2023

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2