หลักสูตร
Professional Driver Development Course
( Bus & Coach )
พนักงานขับรถมืออาชีพ

รุ่นที่ 1 / 2565
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 70 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ( บางเสาธง - สมุทรปราการ )

สังกัด

Pandora Production Co., Ltd.
Pandora Production Co., Ltd.

หน่วยงาน

บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จำกัดบริษัท เพาเวอร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (1999) จำกัด บริษัท ภัทรมงคล จำกัดหจก.เมตตาทัวร์
สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต, เพาเวอร์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส, ภัทรมงคล,เมตตาทัวร์ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการฝึกอบรม
จิตสำนึกความปลอดภัยและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม เลือกผู้แทนกลุ่มจากความรู้ความสามารถ
ระสมองค้นหากิจวัตรของมืออาชีพในแต่ละวัน นำเสนอผลงานที่ได้จากการระดมสมอง
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานขับรถมืออาชีพ ผู้แทนเพนโดร่า ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เรียนรู้เรื่องปัญหาและอุปสรรค์ในการสื่อสาร การตีความและสร้างความเข้าใจภายใต้ข้อจำกัด
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถตามกระบวนการ KYT จำลองสถานการณ์เมื่อต้องสื่อสารกับผู้โดยสาร
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลคะแนนที่แต่ละกลุ่มสามารถสะสมไว้ได้
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดให้รางวัลกับกลุ่มผู้ชนะ
ขอขอบคุณหนว่ยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
( Emergency Response )
พนักงานขับรถมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 36 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ : จตุจักร-กรุงเทพฯ )

alt
Thitarramทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมกระตุ้นสมอง บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
แบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อค้นหากิจวัตรประจำวันของมืออาชีพ นำเสนอกิจวัตรที่ได้จากการระดมสมอง
การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ มารยาทและการให้บริการอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการโทร และนัดหมายผู้รับบริการ มารยาท และการสื่อสารกับผู้รับบริการ
เทคนิคการขับรถและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เทคนิคการแจ้งเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เทคนิคการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น

ฝึก และทดสอบการกู้ฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Train the Trainer
( On the Job Training - OJT )
การสอนงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่1/2565
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Ageless (Thailand) Co., Ltd.
( นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ชลบุรี )

Ageless (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด
Agelessกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม บทบาทหน้าที่ของวิทยากร/ผู้ฝึกสอน มืออาชีพ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
ตรวจประเมินภูมิหลัง เพื่อประเมินเทคนิคการสอน การพูดและการนำเสนอต่อที่สาธารณะชน
พัฒนาทักษะการพูด และการสื่อสารโดยการใช้อารมณ์น้ำเสียง เทคนิคการเตรียมความพร้อม และกระตุ้นการเรียนรู้
เทคนิคการบริหารสมอง เพื่อการสอนและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความเชี่ยวชาญ และหัวใจของการสอนงาน
เนื้อหา และความสำคัญของ Morning Talkการค้นหาเนื้อหา และความจำเป็นในการเรียนรู้
การทำความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และจุดเชื่อมต่อเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน
เทคนิคการสอนที่หน้างานเทคนิคการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
KUSA Home ( ศูนย์ฝึกอบรม - คูซ่าโฮม )

altลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
การสื่อสาร และการปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างมืออาชีพ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ
มารยาท และบุลลิกภาพ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Bus and Coach )

การขับรถบัส และรถโดยสารอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 61 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Main Conference Room อาคาร PP1 คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( สระบุรี )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับพร้อมแจ้งข้อกำหนด เกี่ยวกับมาตรฐานรถโดยสารรับส่งพนักงาน
ผู้บริหารกล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม
กระตุ้นการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การตรวจสอบยานพาหนะก่อนการเดินทาง
ระดมสมองเพื่อการป้องกันปัญหาร่วมกันทุกปัญหามีทางออก และข้อจำกัดเป็นของตนเอง
แยกแยะ ความเสี่ยง ตามประเด็นปัจจัยให้รางวัลกับทีมที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด
ขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึกร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 4 of 207

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้318
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2394
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8230
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11432
mod_vvisit_counterเดือนนี้38980
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67101
mod_vvisit_counterรวม2294997

We have: 17 guests, 1 bots online
Your IP: 3.236.138.35
 , 
Today: Jan 28, 2023

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calendar

Training Calendar

คลังเอกสาร KM

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_1

ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย_เล่ม_2